• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Kempehuis Pro Persona Nijmegen

“Het Kempehuis richt zich op patiënten die langdurige zorg nodig hebben. Het aanbod en de leefomgeving zijn gericht op het creëren van een prettig leefklimaat, waar rust en overzicht heersen, met eenvoudige regels. Er is meer een woonperspectief dan een behandelperspectief. Er wordt naar gestreefd om op de gebieden van werk, vrije tijd, relaties en bewegingsruimte een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de zorgvraag van de patiënt en maatschappelijke veiligheid.”

Ons werd gevraagd een gebouw te ontwikkelen waarin de zienswijze van de Pompekliniek op langdurige zorg (longstay) een optimale uitwerking kan krijgen. In de bouwdelen A en B bevinden zich de vier woonafdelingen. De opzet van deze bouwdelen kan gezien worden als een ruimtelijk vertaling van de belangrijkste doelstellingen van het Kempehuis. Door middel van gangen zijn A en B verbonden met bouwdeel C dat fungeert als het ‘dienstencentrum’. Hierin bevinden zich de portiersloge, kantoren, logeerappartementen en faciliteiten voor werk en overige bewonersactiviteiten.