• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Gezondheidspark 35 plaatsen Ambiq Hengelo

Het Gezondheidspark is gesitueerd aan de rand van Hengelo tegen de A35. Door de ligging is het park onderdeel van de afronding van de stad aan de westzijde. In dit park bieden verschillende gezondheidszorggerelateerde bedrijven en instellingen gezamenlijk hun producten, diensten en faciliteiten aan in een parkachtige setting waardoor de zorgaanbieders optimaal samenwerken. Een van deze zorginstellingen is het orthopedagogisch centrum Ambiq samen met de stichting kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. Middendoor het park loopt een waterloop waar rondom de bebouwing en de ontsluitingsroute gesitueerd zijn. Bij de ontsluitingsroute naar de Deldenerstraat ligt het kantoorgebouw van vijf lagen voor de diverse ondersteunende diensten. De drie woongebouwen voor de 36 LVG jongeren met gedragsstoornissen zijn aan de oostzijde gesitueerd, terwijl de bebouwing voor de groep van 49 LVG jongeren met ernstige gedragsproblemen (ZIB), bestaande uit zeven groepen en vier gebouwen, aan de andere zijde van de waterloop gesitueerd zijn en daardoor fysiek van elkaar gescheiden. De woongebouwen bestaan respectievelijk uit anderhalf en twee lagen. Een bestaande boerderij wordt als leerboerderij gebruikt.
Aan de andere zijde van het eikenlaantje en ontsloten via de rondweg zijn de dagbehandeling en het therapie- c.q. behandelgebouw in twee lagen gesitueerd. Het onderwijsgebouw met een zelfstandige uitstraling en ontsluiting is verbonden met het behandelgebouw. Dit onderwijsgebouw, met ruimte voor een viertal praktijklokalen en een gymlokaal, biedt onderdak aan zowel een basis als voortgezet speciaal onderwijs. Het hele complex wordt binnendoor ontsloten via voetpaden, de zgn. “therapeutische routes”.