• Van Oldenbarneveldtstraat 92-4
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Design & Build

De aanbestedings- en samenwerkingsvorm die haaks staat op de traditionele manier: bij Design & Build steken we de energie niet in het bestek, maar in het proces. Te vaak worden partijen op het scherpst van de snede tot elkaar veroordeeld en gaat dit ten koste van het proces en uiteindelijk het project. Bij Design & Build kiezen partijen elkaar op basis van ervaring en een zakelijke, inhoudelijke en procesmatige klik. Gezamenlijk wordt ingeschreven op een project.

Alle partijen, opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en uitvoerenden werken met elkaar en niet naast of na elkaar. De gezamenlijke doelstelling is het uitgangspunt voor de samenwerking. Zo werken we op integrale wijze aan optimale oplossingen binnen het overeenkomen budget, een harde deadline en het afgesproken hoge kwaliteitsniveau.

Voor de partners betekent dit: over je eigen grenzen heen kijken, respect hebben voor elkaars expertise en vertrouwen hebben in elkaar. Met als resultaat een efficiëntere werkwijze, sluitend planning én budgetzekerheid.