• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Speciaal onderwijs

Ons hart hebben wij verpand aan kwetsbare groepen. De bijzondere kinderen (met een beperking) en hun verzorgers en onderwijzers zijn voor ons een grote inspiratie bij het ontwerpen en realiseren van een schoolgebouw. Nog meer dan in andere bouwopgaven staat de eindgebruiker centraal. De specifieke mix van veiligheid, overzicht, geborgenheid, uitdaging, speelsheid, routing, rust en ruimtelijkheid geven uiteindelijk kleur en eigenheid aan de school. Het ontwerpproces is intensief en het uiteindelijke resultaat volledig maatwerk. De inhoudelijk verantwoordelijken van de scholen krijgen in de huidige tijd veel meer invloed en mogelijkheden om nieuwe gebouwen af te stemmen op hun specifieke wensen en methodieken, passend bij hun leerlingen. Buro SBH begeleidt hen hierbij, daagt uit en ontzorgt in het proces wat velen slechts eenmaal in hun loopbaan doorlopen.

Een belangrijk onderwerp voor het aspect bij het bouwen van scholen is het binnenklimaat. De tool ‘Frisse Scholen’ is daarvoor een belangrijk instrument. In onze ontwerpen hebben we veel aandacht voor daglicht, luchtkwaliteit, energiebeheersing en akoestiek. Met onze werkwijze van integraal ontwerpmanagement worden deze onderwerpen bij het ontwikkelen van het gebouwconcept vanaf het begin meegenomen, met inbreng van deskundige adviseurs. Daarmee realiseren we gezonden en energiezuinige gebouwen.