• Van Oldenbarneveldtstraat 92-3
  • Postbus 471 6800 AL Arnhem
  • (026) 377 97 97
  • sbh@sbh.nl

Hoe werken we?

In samenwerking
Samen met opdrachtgevers, bouwpartners en stakeholders werken we aan integrale oplossingen van huisvestingsvragen door co-creatie en het sluiten van strategische allianties.
Realistisch en dienstbaar op een open en transparante manier
We houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen en zoeken naar oplossingen waarbij ieders belangen zoveel mogelijk worden gediend. Ambities van de klant vertalen we naar realistische en haalbare plannen die kunnen rekenen op een breed draagvlak.
Volgens de LEAN principes
De wensen van de klant zijn ons uitgangspunt. We voeren alleen activiteiten uit die toegevoegde waarde hebben in het proces en vermijden complexe oplossingen. We gaan verstorende activiteiten tegen, sturen op prestatie-indicatoren, borgen tussentijds resultaten en we betrekken medewerkers actief bij het proces.
Integraal
We bieden totaaloplossingen voor huisvesting, in het bijzonder in de sector maatschappelijk vastgoed.


Kernwaarden

  • Onderzoekend en luisterend: we gaan op zoek naar de vraag achter de vraag van onze klanten, en zijn eindgebruikers.
  • Open en transparant: zeg wat je doet en doe wat je zegt
  • Co-creatie: samenwerking met de opdrachtgever levert het beste antwoord op zijn vraag.
  • Inventief, creatief en tegelijkertijd projectmatig en resultaatgericht: we werken zakelijk, effectief, verantwoord en realistisch.